Vem kan ansöka till Magnus Ladulåsskolan?

Förfrågan och ansökan kan ske när som helst under läsåret. Intagning sker vid möjlighet av plats. Eleverna kan gå en kortare tid på vår skola för att sedan slussas tillbaka till sin tidigare skola. Eller så har eleven fått beviljat från sin kommun att gå på Magnus Ladulåsskolan då denna skolform anses möta elevens behov på bästa sätt.

Skolan är kostnadsfri för vårdnadshavare och finansieras av den skolpeng som följer varje elev. Därtill behöver skolan ansöka om ett tilläggsbelopp för särskilt stöd för respektive elev. Det är vårdnadshavare som ansöker till vår skola. Vi samverkar därefter med tidigare skola och hemmavarande skolförvaltning, allt för att skolövergången ska bli så bra som möjligt för eleven.