Ett stimulerande och roligt arbete

"Att arbeta på Magnus Ladulåsskolan är varierande och utmanande. Som lärare ställs man hela tiden mot nya pedagogiska utmaningar och det gäller att hela tiden ligga ett steg före. Det är stora variationer på eleverna och deras behov, vilket kräver en flexibel och öppen relation mellan pedagog, elev och vårdnadshavare.

En stor del av arbetet ligger i att motivera och att hitta lösningar som leder till att eleven känner ett lyckande. Att arbeta så nära elevernas vardag skapar ett klimat med trygghet och tillit, vilket kräver att vi är lyhörda och öppna. Vi utgör en stor del av elevernas trygghet och vi försöker hela tiden vara bra förebilder.

Vi lärare och pedagoger arbetar väldigt nära varandra vilket gör att vi kan ge varandra tips och positiv feedback. Man känner sig trygg i sin roll på skolan, och alla känner att de kan bidra med det de är bra på. Att arbeta så tätt med varandra inom arbetslaget gör också att man utvecklas och man kan hela tiden delge sin kunskap och erfarenheter.

Det är lätt att förändra och påverka sin egen arbetssituation, inget är statiskt. Bra möjligheter till kompetensutveckling finns, om man vill fördjupa sig inom något pedagogiskt område.

Engagemanget är tydligt här - det är snarare konstigt om man inte har idéer och tar egna initiativ."