Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande

Skolans elevhälsa finns på våning 3 på Skolgatan 2. Elevhälsoteamet består av sjuksköterska, rektor, biträdande rektor/ SYV, kurator, specialpedagog, skolpsykolog och skolläkare.

Elevhälsans huvuduppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan fångar upp när en elev inte mår bra och försöker hitta rätt insatser för att hjälpa eleven på bästa sätt. Vi har ett skolperspektiv och fokuserar på vilka åtgärder som behöver vidtas för att eleven ska må bättre och fungera bättre i skolan.

Vi kan göra enklare basutredningar och erbjuder elever och föräldrar samtal med vår kurator, skolsköterska, psykolog eller skolläkare. Vi erbjuder även vaccinationer enligt nationella programmet, samt enklare sjukvårdsinsatser och hälobesök.

Vi kan också vara med och slussa vidare ärenden till andra instanser som ex. BUP, habiliteringen och socialtjänsten.   

Vi arbetar under sekretess. 

 

Plan mot kränkande behandling