En skola för alla

Mia Sjödell, Rektor

Under 1999 fick Team J-son skola tillstånd att bedriva grundskola år 4-9, grundsärskola/träningsskola år 1-9 samt gymnasiesärskola år 1-4. Vår målsättning var då att skapa en stimulerande och utvecklande skola för elever som av olika anledningar inte kom till sin rätt i den traditionella skolan. Vi mötte elever som behövde en annan typ av undervisning. Målgruppen var elever som behövde extra stöd för att lyckas, elever som alla var utrustade med fantastiska förmågor. Team J-sons målsättning var att ge eleverna en skola att trivas i. En skola att längta tillbaka till.

År 2008 hade skolan växt så mycket att utrymmet inte räckte till. Vi flyttade då in i arkitektritade lokaler på Skolgatan 2 med ett klassrum per elev att utgå ifrån. Skolans fokus var fortfarande att sätta individen i centrum och forma skoldagen efter varje elevs
förmåga. Målsättningen var att eleven skulle uppleva lyckanden istället för misslyckanden. En av de största utmaningarna låg i att hitta rätt nycklar för inlärning och en balans så att skolan blev lustfylld. Vi mötte ofta skiftande begåvning hos varje elev. Det gjorde att vi skapade lektioner som gjorde att alla fick chansen att upptäcka glädjen i att lära för livet. Året efter, 2009, bytte vi namn till Magnus Ladulåsskolan.

Idag har Magnus Ladulåsskolan ett arbetslag på 20 pedagoger och eleverna är idag ca 30 till antalet. Vi har utökat skolan med tre våningsplan så att fler elever som behöver en anpassad skola för att lyckas, ska kunna få det. Livskunskap, värdegrundsarbete och likabehandling genomsyrar vårt dagliga arbete. Själv känner jag att det finns så många vägar till lärande för våra elever. Det är bara upp till oss att finna dem tillsammans!


Som det kända talesättet av Sören Kirkegaard; "Om jag vill lyckas att få en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där." Just så arbetar vi på Magnus Ladulåsskolan dagligen, där ingen annan dag är den andra lik.

Jag älskar att få vara en del av våra elevers vardag!