Träffas i vår föräldraförening

Föräldrar har möjlighet att träffas inom vår föräldraförening. Vi inbjuder alla föräldrar att träffas vid varje nytt läsår och därefter bokar föräldrar själva in träffar att ses under läsåret. Denna grupp startades upp av föräldrar till våra elever som önskade ett forum att möta andra föräldrar som har barn med funktionsnedsättning, en mötesplats för samtal där man också kan delge varandra tips och idéer.

Vi som skola inbjuder också er föräldrar att vara med på föreläsningar som hålls inom Magnus Ladulåsskolans och Team J-sons regi.