Full verksamhet under hösten!

Vi är inne i mitten av terminen och ute sprakar alla vackra höstfärger.

V44, då eleverna har en härlig höstlovs-vecka, sitter alla lärare ner några dagar i betygskonferenser kring våra elever, därefter kommer mentorer bjuda in föräldrar till utvecklingssamtal kring sitt barn. För de elever som går åk9 bjuds även Syv in för att ge information kring gymnasievalet.

V 46 är det hälsovecka! Skolans EHT, skolsköterska och kurator planerar tillsammans med arbetslagen olika aktiviteter kring kost, hälsa, röresle, sömn, relationer mm. denna vecka.

En ny och spännande termin!

Nu är första veckan förbi och vi har fått träffa våra härliga elever efter sommarlovet.

Vi är förväntansfulla och ser verkligen fram emot att skapa en rolig och lärorik miljö kommande termin. 

 

Vi ses! 

Skolstart

Vi hälsar nya och gamla elever välkomna till ett nytt läsår med skolstart tisdag 21/8.

Alla elever har individuella tider för första skoldagen/ skolveckan och får information om detta av sin mentor.

 

 

Läsårstider

Skolstart tisdag 21/8.

Klicka på  Läs mer för att se läsårstiderna.

Läs mer...

SOMMARLOV!

Vi tackar elever, föräldrar, medarbetare och uppdragsgivare för detta läsår...

Läs mer...

GDPR – trygg verksamhet

GDPR – trygg verksamhet

Team J-son och Magnus Ladulåsskolan samlar in uppgifter som verksamheten behöver, vi säkerställer att de är korrekta och att den som lämnar information till oss informeras om hur man kan återta eller korrigera uppgifter som inhämtas.

Vi dokumenterar samtycket att behandla uppgifterna, agerar utifrån rutiner för att rensa ut och radera uppgifter som inte får behandlas och klargör i verksamheten vem i verksamheten som har det ansvaret. Vi begränsar tillträdet till uppgifterna och skapar rutiner för vem som behöver vara behörig att se vilka uppgifter.

Vid frågor om hur vi agerar kring GDPR hänvisar vi dig till info@teamj-son.se

Föreläsningar om nätet, nätetik, gränser, faror

 

Denna vecka har vår skola haft besök av två föreläsare från Kvinno/Tjejjouren i Jönköping.
De har föreläst för både oss personal och elever om nätanvändning och nätetik.

Internet har mycket gott med sig, men det finns också baksidor, så som kränkningar, hot, trakasserier. På nätet finns många arenor att träffa nya bekantskaper, men kan man lita på att den man chattar är den som den utger sig för att vara? Vi vuxna har ett ansvar att hjälpa eleverna genom att samtala kring frågor om internet och sprida kunskap om t.ex. gränssättning och vad man kan göra om man blivit utsatt eller vet någon annan som blivit det. 

Läs mer om föreläsningarna på vår blogg:

http://www.ladulasbloggen.se/

Ny Skolmiljö – Individanpassning vån 3 och 5

 

God arbetsmiljö är vårt signum. Vi vill vara en skola att längta till och ge möjligheter för motivation hos stora som små. Vi kallar det på J-son språk för att Lära & Lyckas och stormtrivs i vår nya skolmiljö. Kom över och titta!

IT satsning vt2018

Under vårterminen 2018 kommer Magnus Ladulåsskolan satsa ännu mer på IT i skolan. En av våra lärare som utbildar sig till IKT-pedagog kommer under 2 års tid att driva ett IT-projekt på Magnus Ladulasskolan. Projektet kommer innefatta att utbilda skolans personal inom plattformen Teams och upprätta en struktur för hur skolanspersonal och elever kan arbeta med Office 365 på ett bra och fungerade sätt i skoldagen.
IKT-pedagogen kommer också ansvara för och utveckla det pedagogiska innehållet kopplat till Clevertouch, Chromebooks och iPads.  

Teams for Education – IT i skoldagen

 

Teams for Education ger en utökad kommunikation och nya vägar för eleverna att nå och erövra kunskaper.

Den 29/11 var Microsoft-experten Johanna från Nyköping hos oss för att utbilda några av lärarna i pedagogiska verktyg inom Office365. Detta ligger helt i linje med skolans arbete för ökad digitalisering och för att effektivisera användandet av vår IT-satsning med en-till-en-enheter till eleverna.