Välkommen på Föreläsning/teater "Fadern" en Stad-up show

Onsdagden den 14 feb kl 14.30 bjuder Team J-son och Magnus Ladulåsskolan in till Eric Löventhals varma och underhållande Stand up-show om att vara far till en son med grav utvecklingsstörning. Föreställning är på Per Brahe Gymnasiet, Per Brahe salen. (Föreställningen är kostnadsfri och ingen föranmälan krävs).

http://standup.se/ny

Magnus Ladulåsskolan godkända av Skolinspektionen

Under 11-12 december 2017 hade vi besök av skolinspektionen som granskade skolans verksamheter (grundskolan, grundsärsskolan och gymnaseisärskolan). Förra veckan fick vi rapporten från Skolinspektionen som godkänner alla våra 3 verksamheter med utlåtandet att vi uppfyller författningarnas krav inom utveckling av utbildningen vid skolenheterna.   https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/

 

IT satsning vt2018

Under vårterminen 2018 kommer Magnus Ladulåsskolan satsa ännu mer på IT i skolan. En av våra lärare som utbildar sig till IKT-pedagog kommer under 2 års tid att driva ett IT-projekt på Magnus Ladulasskolan. Projektet kommer innefatta att utbilda skolans personal inom plattformen Teams och upprätta en struktur för hur skolanspersonal och elever kan arbeta med Office 365 på ett bra och fungerade sätt i skoldagen.
IKT-pedagogen kommer också ansvara för och utveckla det pedagogiska innehållet kopplat till Clevertouch, Chromebooks och iPads.  

Teams for Education – IT i skoldagen

 

Teams for Education ger en utökad kommunikation och nya vägar för eleverna att nå och erövra kunskaper.

Den 29/11 var Microsoft-experten Johanna från Nyköping hos oss för att utbilda några av lärarna i pedagogiska verktyg inom Office365. Detta ligger helt i linje med skolans arbete för ökad digitalisering och för att effektivisera användandet av vår IT-satsning med en-till-en-enheter till eleverna.

Plan mot kränkande behandling

Skolans personal och elever har under höstterminen arbetat med att revidera skolans plan mot kränkande behandling. I skolan har vi tagit fram en affisch, men nedan finns planen i sin helhet all läsa. 

 

Plan mot kränkande behandling

Tillsyn av skolinspektionen 11-12 dec.2017

Den 11-12/12 kommer skolinspektionen till oss på besök för tillsyn av vår verksamhet. De kommer både träffa skolans ledning, EHT, elever och lärare. Mer information om detta kommer ni föräldrar få i ett brev hemskickat till er. 

Ny termin

Vi hälsar gamla och nya elever välkomna till en ny termin och nytt läsår på vår skola! Det är roligt att se lokalerna fyllda igen med härliga elever och pedagoger.

Ungefär en tredjedel av alla elever är nya på skolan och under veckorna framöver kommer vi arbeta extra med vår värdegrund och likabehandlingsarbete. Eleverna kommer få arbeta i grupper och göra olika övningar och lekar för att lära känna varandra bättre och för att skapa god trivsel. 

 

Läsårstider HT2017- VT2018

 Läsåret 2017/2018

Höstterminen 2017 börjar tisdag 21/8 och slutar torsdag 21/12 

Ledighet för eleverna:

Studiedagar  28-29/9

höstlov v. 44     30/10-3/11

 

Vårterminen 2018 börjar tisdag 9/1 och slutar fredag 15/6

Ledighet för eleverna: 

Sportlov v. 7 12-16/2 

Studiedag  21/3

påsklov v. 14  3-6/4 

Lovdag  30/4

Lovdag  11/5

Studiedag  25/5

Skolåret 16/17 rullar på...

Vi är mitt i vårterminen och skolan jobbar vitt och brett med olika områden och projekt.

Se mer på bloggen!

Läs mer...

Deltar i Skolverkets satsning

Under läsåret deltar vi i Skolverkets nya satsning -Specialpedagogik för alla. Vi deltar tillsammans med andra skolor och lärare i Sverige. Läs mer -i bloggen

Läs mer...