SOMMARLOV!

Vi tackar elever, föräldrar, medarbetare och uppdragsgivare för detta läsår...

Läs mer...

GDPR – trygg verksamhet

GDPR – trygg verksamhet

Team J-son och Magnus Ladulåsskolan samlar in uppgifter som verksamheten behöver, vi säkerställer att de är korrekta och att den som lämnar information till oss informeras om hur man kan återta eller korrigera uppgifter som inhämtas.

Vi dokumenterar samtycket att behandla uppgifterna, agerar utifrån rutiner för att rensa ut och radera uppgifter som inte får behandlas och klargör i verksamheten vem i verksamheten som har det ansvaret. Vi begränsar tillträdet till uppgifterna och skapar rutiner för vem som behöver vara behörig att se vilka uppgifter.

Vid frågor om hur vi agerar kring GDPR hänvisar vi dig till info@teamj-son.se

Föreläsningar om nätet, nätetik, gränser, faror

 

Denna vecka har vår skola haft besök av två föreläsare från Kvinno/Tjejjouren i Jönköping.
De har föreläst för både oss personal och elever om nätanvändning och nätetik.

Internet har mycket gott med sig, men det finns också baksidor, så som kränkningar, hot, trakasserier. På nätet finns många arenor att träffa nya bekantskaper, men kan man lita på att den man chattar är den som den utger sig för att vara? Vi vuxna har ett ansvar att hjälpa eleverna genom att samtala kring frågor om internet och sprida kunskap om t.ex. gränssättning och vad man kan göra om man blivit utsatt eller vet någon annan som blivit det. 

Läs mer om föreläsningarna på vår blogg:

http://www.ladulasbloggen.se/

Ny Skolmiljö – Individanpassning vån 3 och 5

 

God arbetsmiljö är vårt signum. Vi vill vara en skola att längta till och ge möjligheter för motivation hos stora som små. Vi kallar det på J-son språk för att Lära & Lyckas och stormtrivs i vår nya skolmiljö. Kom över och titta!

Välkommen på Föreläsning/teater "Fadern" en Stad-up show

Onsdagden den 14 feb kl 14.30 bjuder Team J-son och Magnus Ladulåsskolan in till Eric Löventhals varma och underhållande Stand up-show om att vara far till en son med grav utvecklingsstörning. Föreställning är på Per Brahe Gymnasiet, Per Brahe salen. (Föreställningen är kostnadsfri och ingen föranmälan krävs).

http://standup.se/ny

Magnus Ladulåsskolan godkända av Skolinspektionen

Under 11-12 december 2017 hade vi besök av skolinspektionen som granskade skolans verksamheter (grundskolan, grundsärsskolan och gymnaseisärskolan). Förra veckan fick vi rapporten från Skolinspektionen som godkänner alla våra 3 verksamheter med utlåtandet att vi uppfyller författningarnas krav inom utveckling av utbildningen vid skolenheterna.   https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/

 

IT satsning vt2018

Under vårterminen 2018 kommer Magnus Ladulåsskolan satsa ännu mer på IT i skolan. En av våra lärare som utbildar sig till IKT-pedagog kommer under 2 års tid att driva ett IT-projekt på Magnus Ladulasskolan. Projektet kommer innefatta att utbilda skolans personal inom plattformen Teams och upprätta en struktur för hur skolanspersonal och elever kan arbeta med Office 365 på ett bra och fungerade sätt i skoldagen.
IKT-pedagogen kommer också ansvara för och utveckla det pedagogiska innehållet kopplat till Clevertouch, Chromebooks och iPads.  

Teams for Education – IT i skoldagen

 

Teams for Education ger en utökad kommunikation och nya vägar för eleverna att nå och erövra kunskaper.

Den 29/11 var Microsoft-experten Johanna från Nyköping hos oss för att utbilda några av lärarna i pedagogiska verktyg inom Office365. Detta ligger helt i linje med skolans arbete för ökad digitalisering och för att effektivisera användandet av vår IT-satsning med en-till-en-enheter till eleverna.

Plan mot kränkande behandling

Skolans personal och elever har under höstterminen arbetat med att revidera skolans plan mot kränkande behandling. I skolan har vi tagit fram en affisch, men nedan finns planen i sin helhet all läsa. 

 

Plan mot kränkande behandling

Tillsyn av skolinspektionen 11-12 dec.2017

Den 11-12/12 kommer skolinspektionen till oss på besök för tillsyn av vår verksamhet. De kommer både träffa skolans ledning, EHT, elever och lärare. Mer information om detta kommer ni föräldrar få i ett brev hemskickat till er.