En liten skola med STORA resurser

Magnus Ladulåsskolan har möjlighet att ta emot upp till 30 elever. Alla elever har ett eget studierum och en individanpassad skolgång. Undervisningen sker både individuellt och i mindre grupper.

Vi erbjuder skolformerna:

GRUNDSKOLA åk. 4-9: 

De flesta av våra elever är inskrivna i grundskolan och läser efter grundskolans läroplan och kunskapsmål. Vi har i dagsläget företrädesvis flest högstadieelever i åk 7-9.

GRUNDSÄRSKOLA åk 1-9:
Några elever som är mottagna i grundsärskolan, läser efter grundsärskolans kursplan, men är integrerade med våra grundskoleelever.

GYMNASIESÄRSKOLA år 1-4:

De program vi erbjuder på gymnasiesärskolan är:

Fastighet, anläggning och byggnation
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasiesarskola/program-och-utbildningar/nationella-program/fastighet-anlaggning-och-byggnation-1.198589

Samhälle, natur och språk
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasiesarskola/program-och-utbildningar/nationella-program/samhalle-natur-och-sprak-1.198658

Individuella programmet
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasiesarskola/program-och-utbildningar/individuella-program-1.198679