Undervisning och vår skolmiljö

På Magnus Ladulåsskolan arbetar ca 12 utbildade ämneslärare. Därtill finns tre elevassistenter och tre resurspedagoger. Undervisningen sker efter Läroplanen för grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola. Vi använder oss av webb-verktyget InfoMentor (http://www.infomentor.se) för att på ett bra sätt kunna följa varje elevs kunskaper och ha dokumentationen samlad på ett ställe kring varje elev. Vid utvecklinsgsamtalen kan bland annat vårdnadshavare och elever ta del av elevens lärprocess mot kunskapsmålen och betygnivå i Infomentor.

Vi arbetar med lösningsfokuserad kommunikation mellan elev och pedagog. Framsteg och lyckande är att överträffa sig själv, inte att mäta sig med andra.

För våra elever kan kunskapen finnas överallt, men vägen dit kan vara lite krokig. Utmaningen för oss som pedagoger är att hjälpa eleverna hitta sina förutsättningar. Det är att hitta drivkraften och motivationen som gör att skolan blir rolig och lustfylld.