Vi som jobbar på Magnus Ladulåsskolan!

Inom Elevhälsan finns, skolsköterska, kurator, psykolog, skolläkare, specialpedagog, Speciallärare,  rektor och biträdande rektor/ Syv.
  
Vi har regelbunden handledning av vår psykolog med erfarenhet av barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser.

Skolans lärare arbetar i två arbetslag på våning 1 respektive våning 5.


För att direkt nå personen du söker når du oss bäst på våra personliga mobiler och e-postadresser.

Ledningsgrupp

Mia

Mia

Rektor och skolchef

Mattias

Mattias

Arbetslagsledare för våning 1


Markus K.

Markus K.

Arbetslagsledare för våning 5

Annelie

Annelie

Bitr. rektor / Studie- och yrkesvägledare

Elevhälsan

Mia

Mia

Rektor och skolchef

Annelie

Annelie

Bitr. rektor / Studie- och yrkesvägledare

Stina

Stina

Skolsjuksköterska

Loviisa

Loviisa

Leg. Psykolog

Markus K.

Markus K.

Specialpedagog

Lena

Lena

Speciallärare/Specialpedagog

Arbetslag våning 1- Nord & Syd

Mattias

Mattias

Arbetslagsledare våning 1. Lärare åk. 6-9 Ma / Sv / So / Idrott och inom Särskola

Martin N. S.

Martin N. S.

Lärare åk. 6-9 Ma / No / Tk / Sh. Förstelärare, IKT-pedagog

Lena J.

Lena J.

Speciallärare åk. 1-6, Sv / Eng / Ma / No och inom Särskolan.

Martin A.

Martin A.

Lärare åk. 1-7, Ma / SO (vik. Eng)

Lena S.

Lena S.

Lärare Sv / SO

Diana

Diana

Lärare Sv / Re (vik. Slöjd)

Angelika

Angelika

Kurator/Socialpedagog

Emil

Emil

Lärare Hi / Re

Fredrik

Fredrik

Elevassistent.
IT-ansvarig.

David

David

Skyddsombud. Undervisar i kurser måleri & fastighetsskötsel på gymnasiesärskolan.

Sara

Sara

Föräldraledig läsåret 17/18. Lärare åk. 6-9, Sv / Slöjd


Arbetslag våning 5- Öst & Väst

Markus K.

Markus K.

Arbetslagsledare. Specialpedagog. Lärare åk. 7-9 Sv / Ma, Lärare åk. 6-9 Ma / Sv

Azra

Azra

Lärare åk. 7-9 Sh / Re

Hampus

Hampus

Elevassistent. Undervisar i Musik.

Marcus A.

Marcus A.

Förstelärare. Lärare åk. 7-9 Sv / Ma / No

Joakim

Joakim

Lärare åk. 1-7 Sv / SO, åk. 6-9 Ge / Ma, Specialpedagogik

Christian

Christian

Elevassistent.
Ansvarig för utökad tillsyn


Lotta

Resurspedagog.
Undervisar i mordernaspråk Sp / Ty