Vi som jobbar på Magnus Ladulåsskolan!

Inom Elevhälsan finns, skolsköterska, kurator, psykolog, skolläkare, specialpedagog, Speciallärare,  rektor och biträdande rektor/ Syv.
  
Vi har regelbunden handledning av vår psykolog med erfarenhet av barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser.

Skolans lärare arbetar i två arbetslag på våning 1 respektive våning 5.


För att direkt nå personen du söker når du oss bäst på våra personliga mobiler och e-postadresser.

Ledningsgrupp

Mia Sjödell

Mia Sjödell

Rektor och skolchef

Mattias

Mattias

Arbetslagsledare för våning 1


Markus

Markus

Arbetslagsledare för våning 5

Annelie

Annelie

(Bitr. rektor/ Studie- och yrkesvägledare syv)

Elevhälsan

Mia

Mia

Rektor och skolchef

Annelie

Annelie

Bitr. rektor/ Studie- och yrkesvägledare (syv)

Ida

Ida

Kurator

Sina

Sina

Skolsjuksköterska

Loviisa

Loviisa

Leg. Psykolog

Marcus K

Marcus K

Specialpedagog

Lena

Lena

Speciallärare/Specialpedagog

Arbetslag våning 1- Nord & Syd

Mattias

Mattias

Arbetslagsledare våning 1. Lärare åk 6-9. Ma/Sv/So/Idrott och inom Särskola

Martin S

Martin S

Lärare åk. 6-9. Ma/No/Tk/Sh. IKT-pedagog

Lena

Lena

Speciallärare 1-6, Sv/Eng/ Ma/No och inom särskolan.

Martin Adolfsson

Martin Adolfsson

lärare åk 1-7, Ma SO (vik. eng)

Diana Karlsson

Diana Karlsson

Lärare sv/re (vik. slöjd)

Fredrik

Fredrik

Elevassistent. 
IT-ansvarig.

Eric Brandt

Eric Brandt

Elevassistent

David

David

Skyddsombud. Undervisar i kurser måleri & fastighetsskötsel på gymnasiesärskolan.

Sara

Sara

Föräldraledig läsåret 17/18 Lärare åk 6-9. Sv/slöjd


Arbetslag våning 5- Öst & Väst

Marcus K

Marcus K

Arbetslagsledare. Specialpedagog. Lärare åk 7-9 Sv/Ma
Lärare åk 6-9. Ma/ Sv.

Azra

Azra

Lärare åk 7-9. Sh/Re.

Hampus

Hampus

Elevassistent och undervisar i Musik.

Marcus

Marcus

Förstelärare.Lärare åk 79. Sv/ Ma/ No.

Joakim

Joakim

Lärare åk 1-7 Sv/SO, åk 6-9 Ge/Ma, Specialpedagogik

Kristian

Kristian

Elevassistent
Ansvarig för utökad tillsyn. 
Elevassistent  

Lotta

Lotta

Resurspedagog
Undervisar i mordernaspråk (Sp, Ty). 
(Föräldraledig vt16)  

Vikarier

Jacob

Jacob

Elevassistent