Full verksamhet under hösten!

Vi är inne i mitten av terminen och ute sprakar alla vackra höstfärger.

V44, då eleverna har en härlig höstlovs-vecka, sitter alla lärare ner några dagar i betygskonferenser kring våra elever, därefter kommer mentorer bjuda in föräldrar till utvecklingssamtal kring sitt barn. För de elever som går åk9 bjuds även Syv in för att ge information kring gymnasievalet.

V 46 är det hälsovecka! Skolans EHT, skolsköterska och kurator planerar tillsammans med arbetslagen olika aktiviteter kring kost, hälsa, röresle, sömn, relationer mm. denna vecka.

av Team och skola

Tillbaka