IT satsning vt2018

Under vårterminen 2018 kommer Magnus Ladulåsskolan satsa ännu mer på IT i skolan. En av våra lärare som utbildar sig till IKT-pedagog kommer under 2 års tid att driva ett IT-projekt på Magnus Ladulasskolan. Projektet kommer innefatta att utbilda skolans personal inom plattformen Teams och upprätta en struktur för hur skolanspersonal och elever kan arbeta med Office 365 på ett bra och fungerade sätt i skoldagen.
IKT-pedagogen kommer också ansvara för och utveckla det pedagogiska innehållet kopplat till Clevertouch, Chromebooks och iPads.  

av Skolan

Tillbaka