Plan mot kränkande behandling

Skolans personal och elever har under höstterminen arbetat med att revidera skolans plan mot kränkande behandling. I skolan har vi tagit fram en affisch, men nedan finns planen i sin helhet all läsa. 

 

Plan mot kränkande behandling

av Skolan

Tillbaka